top of page

Keresés eredménye

59 items found for ""

Blog Posts (6)

 • Az IQ kerül előtérbe az intelligens befogástechnikában

  Munkadarab-rögzítés az automatizált és digitális gyártáshoz Mind a magánszektorban, mind a gyártócsarnokokban minden egyre okosabbá és automatikusabbá válik. Számos Hainbuch befogórendszer tartalmaz már szenzorokat és elektronikai megoldásokat, amikkel számos mérési és megfigyelési feladat elvégzése válik lehetségessé. Az automatizálási megoldások felől megköze­lítve ez azt jelenti, hogy már nemcsak a befogófej és az ütköző, hanem a rögzítőberendezések automatikus cseréje is megoldható. A Toplus IQ tokmány számos mérést képes elvégezni a gépen Az individualizált termékek költséghatékony gyártása felé mutató, egyre erősödő trend komoly kihatással van a gyártás megtervezésére is. A gépeknek és rendszerek­nek rugalmasnak, ezenkívül nagymértékben automati­záltnak kell lenniük ahhoz, hogy önmagukat beállítsák és utólag a termék minőségét is teszteljék. A gépkezelő csak arról kér tájékoztatást, ha a folyamat-paraméterek túllép­nek az előre megszabott határokon. Pontosan erre kínál megoldást a Hainbuch a befogástechnika terén. Az integrált intelligens mérési technológiát tartalmazó tokmányokat és befogótüskéket magában foglaló új IQ sorozat például a rutindöntések átvételével könnyíti meg a mindennapi munkát. Az új sorozattal rendkívül egy­szerű áttérni az ipar 4.0 kompatibilis gyártásra, a digita­lizálásra és az IoT-re. A mérési folyamatok lerövidülnek, mivel a munkadarab átmérőjét és az ütköző érintkezé­sét közvetlenül a befogórendszerben ellenőrzik. Ennek köszönhetően jóval kevesebb selejt keletkezik, növekszik a berendezések rendelkezésre állása, és javul a folyama­tok általános hatékonysága. Lehetővé válik az igény- és állapotfüggő karbantartási stratégia bevezetése, valamint az előre meghatározott szorítóerők ellenőrzése. A mérési eredmények könnyen dokumentálhatók. A vezeték nélküli adat- és energiaátviteli rendszer segítségével a mérési ada­tokat a berendezés vezérléséhez továbbítják, ahol kiérté­kelik azokat. A vezérléshez történő adatátvitel terepibusz-rendszerrel közvetlenül vagy átjáróval is kivitelezhető. A vezérlő referenciaként egy alapjelet állít be, és amennyiben ettől eltérést tapasztal, üzenetet küld vagy javítást kezdeményez. A monitorozásból nyert adatok hosszú távú ellenőrzést és állapotfigyelést (Condition Monitoring) is lehetővé tesznek. A nyomon követés teljesíti a DIN EN 1550 szabványban leírtakat. Minden ellenőrzés alatt áll Az IQ sorozattal elérhető számos mérési és megfigyelési feladat mellett a szorító- és húzóerő [HSK] állandó felügye­lete is elengedhetetlen a biztonságos, pontos és eredmé­nyes folyamathoz. Manapság ugyanis senki sem engedheti meg magának az elméleti értékekkel végzett forgácsolást. Ki akar selejtet gyártani az elégtelen vagy éppen túlzott szo­rítóerő okozta deformációk miatt? Senki. Hasonlóképpen, a kenés és a szennyeződés paramétereinek meghatározá­sával a költséges és nem tervezett karbantartás kerülhető el. Ezeket a mérési lehetőségeket már előre beépítették a Toplus IQ tokmányba. De az eszköz különálló szorítóerő-mérőként is beszerezhető plug-and-play funkcióval A teszt még speciális termékváltozatok esetén is méri és rögzíti a szorító- és a behúzóerőt. Alkalmazható például ügyfélspecifikus mérési tartományok vagy mérési pozí­ciók, valamint a szabványos nullpontos befogórendszerek behúzóerejére is. Két részből áll: a „Teszt modul” a mérési egység, amely a mérési alkalmazástól függően külön­böző lehet, valamint az alapegységként funkcionáló „IT modul”. A különféle változatok kombinálásával rendkívül rugalmas rendszer hozható létre, így szinte bármit meg­mérhetünk. Még az automatikus működés is lehetséges. A tesztműszer elhelyezhető egy szerszámtárolóban, vagy a robot is átteheti a gép orsójába. Ez a megoldás nagyon népszerű, amennyiben a szerszámgép emberi felügye­let nélkül gyárt, és a munkadarabokat egy robot vagy portálrakodó mozgatja. Ilyen módon az aktuális szorí­tóerő minden munkadarabon ellenőrizhető, vagy egy másik munkadarabra és a hozzá tartozó szorítóerőre tör­ténő váltáskor jóváhagyásként is használható. Az automatikus tokmány- és a munkadarabcsere gépkezelő nélküli gyártást is lehetővé tesz Emberi beavatkozás nélküli gyártás Az automatizálási megoldások alapja a befogófej mun­kadarab-ütközővel vagy anélkül történő könnyű és gyors cseréje. Ez lehetővé teszi a különféle befogási átmérővel, befogóprofilokkal és tokmánymélységgel rendelkező munkadarabok emberi felügyelet nélküli beállítását és for­gácsolását. Mindez megoldható például úgy, hogy egy ver­tikális eszterga orsója a tokmánnyal a beváltandó befogófej és az ütköző kombinációja fölé mozog, ami a tokmányban másodpercek alatt megbízhatóan cserélhető. Ezt a módo­sítást egy robot vagy egy portálrendszer is végrehajthatja egy vízszintes esztergán vagy megmunkálóközpontban. A jövőben azonban a teljes befogórendszer automa­tikus cseréje számít majd elvárásnak. A Hainbuch egy olyan megoldást mutatott be a befogótüskék cseréjére, amit már az ügyfelek is sikeresen alkalmaznak a gyár­tásban. Lehetőség van a tokmányok cseréjére is, amihez a Hainbuch egyedi, az ügyfelek gyártási környezetét telje­sen rugalmassá tevő illesztőfelületeket használ. Stefan Nitsche a HAINBUCH GmbH termékmenedzsment-vezetője

 • Kompakt M30 Millturn a nagy pontosságú forgácsoláshoz

  A WFL egy rotorszkennelési funkcióval ellátott M30 Millturn gépet mutat be a METAV szakkiállításon. A80 helyes szerszámtárral felszerelt gép WFL iControl intelligens folyamat felügyeletének új verziója komplexebb, intelligens megfigyelési lehetőségeket tartalmaz, és átfogó biztonságot kínál a megmunkálás során. A fogazások terén a legmagasabb profilminőséget és pontosságot a FL ANX- fogazási ciklusok megbízhatóés rugalmas megoldásai garantálják. A-WFL iControl megérzi a-„forgácsfeltorlódást”, és megelőzi az-ebből eredő károkat A rotorszkennelés során a munkadarabot a rendszer a gépben méri be, így többé nem kell kifogni a munkadarabot és a mérőgéphez szállítani azt, ami óriási előnyökkel jár. A mart rotorkontúrt ezt követően egy szkennelő mérőtapintó járja körbe. Ez a WFL standard mérőciklusaival, valamint az előírt tényleges összehasonlításos, kontúrszkennelő ciklusok segítségével zajlik. A mart profil a kontúrtól és az emelkedési szögtől függően folyamatosan az egész kerületen át vagy szegmensenkéntszkennelhető. A rendszer a mérési eredményekből egy optimális marási ráállást (X-ben, Y-ban és C-ben) számít, a szerszámot pedig a készre munkálásnál a lehető legjobban pozícionálja. A hossz-, rádiusz- és C tengely korrekcióját szerszámonként határozzák meg. Rotorszkennelés egy Millturn berendezésben A számítás során azokat az optimális korrekciókat keresik, amelyeknél a hibák négyzeteinek összege a legkisebb. A simítás előtt ráhagyással mérési méretet készítenek, amelyeket utána szkennelnek. Ezáltal egy integrált szoftver „know-how”- ja segítségével lehetővé válik a rotor kifogása nélkül a kontúrmérés, az automatikus korrekciószámítás, valamint a„mérési méret – szkennelés – készre marás” stratégia révén a folyamatbiztonság. A szoftver előnyei: a hibák korai felismerése és az állásidők minimalizálása.Az M30 Millturn gépet 80 helyes szerszámtárral, valamint egy olyan 80 bar nyomású HPC - szivattyúval is felszerelték, amelynél az eszterga-maró egységen keresztül vezetik a hűtőfolyadékot. A Millturn PRO grafikus interaktív programszerkesztőt is integrálták a gép vezérlésébe. A programszerkesztő segítségével hatékonyan és fáradság nélkül lehet az NC - programokat létrehozni. További okos funkció a WFL iControl folyamatfelügyelet, ami megmutatja az aktuális tengelyterheléseket, egy tanítási üzemmód segítségével védi a gépet a károsodástól, növeli a termelékenységet és a munkadarab minőségét, ezáltal pedig csökkenti a szerszámköltségeket. AWFL iControl autonóm gyártás esetén is a nap 24 órájában ügyel a Millturn berendezésre. A gép felszereltségétől függően akár max. 16, szabadon konfigurálható folyamatjel is folyamatosan monitorozható. A munkát egy többszintű felügyeletlogika végzi, amely az ütközési határ – a tanulható, folyamat közeli határ – átlépésére, valamint a jelentős, gyors erőváltozásokra reagál. Az adatrögzítés is új funkciókkal gazdagodott. Az ütközési határ átlépése esetén egy feketedoboz-jegyzőkönyvfájl jön létre. A jegyzőkönyv tartalma: az interpolációs ütemben lévő összes NC - tengely és - orsó előírt pozíciója, a tényleges sebesség, az aktuális meghajtó nyomaték, valamint a folyamatjelek kb. 1 mp-cel az ütközési riasztás előtt és után. Ezek az adatok különösen a légi iparban kulcsfontosságúak, ha különleges A-80 helyes szerszámtárral felszerelt, 80 bar hűtőfolyadék-nyomású M30 Millturn / 2 000 mm megmunkálásokról van szó. Ebből kifolyólag garantált a legmagasabb biztonság, valamint a gép, a szerszám és a munkadarab védelme. A megmunkálási folyamatok nagyszerűen kialakíthatók a hagyományos fogazógépeken is. A WFL Millturn Technologies 5 tengelyes megmunkálóközpontjai mégis ki tudnak emelkedni az átlagból. Legjobban a Flanx-Plus megmunkáló csomagot készítették fel a fogazási feladatokra. A - lefejtőmarás ciklust egyenes és ferde külsőfogazásokra használják. A csomag részét képező Flanx-Spline alkalmas külső és belső fogazások mind egyenes, mind ferde lefejtő vésésére. Ehhez hagyományos vésőszerszámokat alkalmaznak. A - kiforrott fejlesztésű, robusztus precíziós szerszámok és a speciális fogazószerszámok kiváló eredményt garantálnak. A Millturn gépek átfogó megmunkálási technológiái – többek között a marás,a profilmarás, az InvoMilling, valamint a hámozó lefejtés – nagyfokú rugalmasságot kínálnak, és számos lehetőség előtt nyitják meg a kapukat. A-nagy pontossági követelményeket igénylő apró belső fogazásoktól az-olyan nagyméretű külső fogazásokig, amelyekhez komoly nagyolási teljesítmény szükséges a WFL minden egyes fogazáshoz a megfelelő technológiai megoldást kínálja A METAV nem lehetne teljes az orsók megmunkálásának bemutatása nélkül. Egy Millturn berendezés számára nem akadály a nagy vagy a kis méretű orsók nagy pontosságú gyártása, mert a munkadarab hosszát illetően nincs korlátozás. Míg a hagyományos folyamatlánc soránaz esztergálás, a hosszlyuk fúrás, a kiigazítás, a - marás és a sorjátlanítás műveleteit egymás után kell végrehajtani, a Millturn gépekben a művelet egyetlen megmunkálási folyamatkéntzajlik le. Az orsók megmunkálásában így 75%-os idő megtakarítás érhető el. Az orsómegmunkálás területén főleg a Millturn M30 – M50 géptípust alkalmazzák. Rendkívül összetett technológiák kombinációja a Millturnban az orsómegmunkáláshoz Találkozzunk 2020. március 10–13. között a-düsseldorfi METAV szakkiállításon, az-5. csarnok D27. standján!

 • Teljeskörű megoldás a komplett megmunkálás terén

  A komplett megmunkálás iránti igények az utóbbi években folyamatosan nőttek. A WFL mindig hallgat ügyfeleire, és ennek megfelelően igyekszik a különféle technológiákat, mérési feladatokat, végmegmunkálásokat, és sok mást integrálni MILLTURN megmunkálóközpontjaiba. A WFL már megalakulása óta ugyanazzal a szlogennel dolgozik „Einmal Spannen – Komplett Bearbeiten” (Egy befogás a teljes megmunkálásért). Ez volt, és ez is marad a WFL célja, 2020- ban azonban előtérbe kerül az összekapcsolhatóság és a digitalizáció. Középpontba kerülnek a jövőorientált ellenőrző és rögzítő funkciók és az automatizálás. Intelligens eszközök és integrált érzékelők egészítik ki a teljes MILLTURN csomagot. Automatizálás a maximális produktivitásért A WFL-nél új technológiákat, termékeket és gépeket fejlesztenek ki, és alkalmaznak a jövőbeli igények kielégítésére, emellett rendszerfejlesztésre is egyre többet fordítanak. Jó példa erre az automatizálási szakértő, a FRAI Robotic Solutions felvásárlása, valamint a saját rendszereszközeinek bevezetése a legigényesebb gyártási folyamatokhoz. A jelenleg is fejlesztés alatt álló új vállalattal a WFL átfogóbb és fenntarthatóbb támogatást tud nyújtani ügyfelei számára a MILLTURN teljes életciklusa során. Rugalmas automatizálási megoldások A WFL Millturn Technologies, a FRAI Robotic Solution-nel közösen több évtizedes know- how-val rendelkezik a termelékenység maximalizálásában, ezzel is garantálva a lehető legjobb felhasználhatóságot nyújtó automatizálási lehetőségeket. A termékspektrum a csuklós robotokkal és a megfogó rendszerek széles választékával végzett egyszerű betöltéstől kezdve a perifériás transzportrendszerrel ellátott portálbehordókig és munkadarabok, szerszámok és megfogók tárolására alkalmas megoldásokig terjed.Az automatizálás még a kisebb mennyiségek gyártásánál is fontos előnyt jelent. Az éjszakai és a hétvégi műszakban foglalkozatott szakképzett munkaerőkiesést az automatizálással lehet pótolni, ezzel növelve a gépek kihasználtságát. Vadonat új: WFL iControl A WFL iControl autonóm gyártás során is védelmet kínál a MILLTURN-nek. A gép felszereltségétől függően, akár 16 szabadon konfigurálható folyamat is nyomon követhető, és naplózható. Az új verzió komplexebb, intelligensebb monitorozási lehetőséget kínál, amely kiterjedt biztonságot nyújt a gyártás során. A munkát többfokozatú ellenőrzési logikával végzik, amely reagál az ütközési küszöb túllépésére, az adott folyamattal kapcsolatos határértékre, valamint a gyors változásokra. A WFL iControl előnyei közé tartozik a berendezés károsodás elleni védelme, a megnövekedett termelékenység, a munkadarab minősége és a szerszámköltségek megtakarítása, valamint a szerszám élettartamának növekedése a jobb felhasználásnak, és a kopásellenőrzésnek köszönhetően. A WFL iControl a megmunkálási folyamatok állandó monitorozásával növeli a gyártás megbízhatóságát Az új funkciók emellett adatrögzítésre is lehetőséget kínálnak, amely segítségével könnyebben meg lehet bizonyosodni arról, hogy a megmunkálási erők, vagy a hűtőfolyadék-ellátás szempontjából nem volt kiugró esemény. Különösen nagy szükség van erre például repülőgépgyártás esetén, ahol a részletes folyamatadatok kulcsfontosságúak a pontos megmunkáláshoz. MILLTURN M175 – Dinamizmus és Erő A WFL három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a megmunkálóközpontok terén. Ennek a tapasztalatnak az eredményei a WFL Millturn Technologies M100, M120, M150 és az M175- ös modellek, amelyek a vállalat legmodernebb, elsőosztályú megmunkálóközpontjai. A 12 m hosszú, összetett munkagépekkel a komplett megmunkálás valósággá válik. Az orsóhajtások kiváló teljesítmény- és nyomatékértékein kívül, az összes tengelyre irányuló hatalmas előtolási erők lenyűgöző dinamikát és maximális termelékenységet biztosítanak. A berendezéseket a WFL mérnökei a legapróbb részletekig tökéletesítették. A moduláris kialakításnak köszönhetően az ügyfelek a teljes gépcsomagot a legmagasabb színvonalon, egy merőben új dimenzióban kapják. Az M175-ös modell képében, a WFL egy új óriást alkotott a megmunkálógépek piacán, amely optimális összeállításban képes biztosítani a lehető legnagyobb pontosságot az ügyfelek számára. Az újfúró-maró-eszterga központ maximális elforduló átmérője 1750 mm. A szegnyereg és állóbáb új, nagyméretű keresztszánjainak köszönhetően, akár egy 15.000 kg tömegű munkadarab is biztonságosan megmunkálható. A MILLTURN M175 képes az akár 12 m hosszúságú, 1750 mm elforduló átmérőt elérő, 15 t tömegű munkadarabok megmunkálására is. Nagyobb teljesítményű komplett megmunkálógépek A WFL Millturn Technologies olyan speciális eszközöket fejlesztett a MILLTURN gépekhez, melyek használatával a legösszetettebb munkadarabok is megmunkálhatók. A nehezen hozzáférhető megmunkálási területek gyakran hosszú, speciális szerszámokat igényelnek. A WFL pontosan ezekhez a kifinomult megmunkálási feladatokhoz használjaprizmatikus szerszámtartóit, amelyeket HSK vagy CAPTO szerszámrendszer segítségével erősítenek az orsóhoz. Ezek a szenzorokkal ellátott, speciális szerszámok a folyamat optimalizálására, valamint a munkadarab, a szerszám és a gép védelmére szolgálnak. A korszerű érzékelők segítségével lehetőség nyílik a szerszámokkal kapcsolatos részletes információk és a feldolgozási állapot megtekintésére és nyomon követésére a vezérlőn, tableten vagy PC-n. A jelek Bluetooth segítségével továbbíthatók, így a berendezés képes interaktív módon reagálni az előre meghatározott eseményekre. A gyártófolyamatok dokumentálhatók és megjeleníthetők, így könnyedén reprodukálhatók is. Az érzékelőkkel ellátott fúrórudak információkat szolgáltatnak a felhasználásról, a hőmérsékletről, az elmozdulásról és az elért felületi minőségről is. Túlterhelés esetén pedig képesek adaptív módon beavatkozni a megmunkálási folyamatba. Az új, speciális eszközök tökéletesen illeszkednek a MILLTURN berendezésekhez. A prizmatikus rendszer tehát jelentősen kiterjeszti a MILLTURN gépek funkcióit, amelyek így számos speciális technológia esetén verhetetlen előnyöket kínálnak a gyártás pontossága és a teljesítmény tekintetében. Az egyik berendezésen végzett teljes megmunkálás során felülmúlhatatlan eredményeket értek el a külső és a belső felületek közötti koncentráció szempontjából, valamint a furatok és a mart felületek legszűkebb helyzettűrései is könnyedén elérhetőnek bizonyultak. Tekintse meg személyesen a WFL legújabb fejlesztéseit a 2020-as NORTEC-en, az A4-es csarnok 313-as standjánál!

View All

Other Pages (53)

 • ACR

  1/5 …ha a gyártásminőség emelése a cél! Bemutatkozás 2013 novemberében alapított vállalkozásunk, az ACR Consulting Kft. előremutató ipari technológiák magyarországi honosításával foglalkozó gazdasági társaság. Fő profilunk a fémipari megmunkáló technika és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások. Kizárólagos képviseleti joggal bírunk a német Apodis GmbH ipari szűréstechnikai termékeinek magyarországi forgalmazására, de stratégiai partnerünk a Diebold GmbH & Co. , a Vito AG valamint a WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG . Tevékenységünkhöz alapot ad a tulajdonosi kör egyéb vállalkozásaiban felhalmozódott tapasztalata. Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is Ügyfeleink közt üdvözölhetjük! ​ Papp Róbert Ügyvezető Impresszum Az IQ kerül előtérbe az intelligens befogástechnikában Kompakt M30 Millturn a nagy pontosságú forgácsoláshoz Teljeskörű megoldás a komplett megmunkálás terén Partnereink Szűrés Szerszámbefogók Szűrő gépek Megmunkálógépek Kérdések merültek fel Önben? Keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken! 7624 Pécs, Herman Ottó utca 2. info@acr-consulting.hu +36 72 211 923 +36 20 239 60 39 Küldés A küldés sikeres. Köszönjük!

 • ACR

  Szűrőzsákok Ismertető A nagy szennyeződés-tartó képességüknek köszönhetően az Apodis szűrőzsákok ideálisak a nagy mennyiségű részecskék megtartására. Ez a szűrőbetét típus, széleskörben bizonyította felhasználhatóságát. Szűrőzsákjaink tűzőtt szövetszállakból készülnek, összesen 21 különböző finomságban. Három különféle gyűrűvel, és egy fogantyúval ellátott műanyag gallér kapható a tökéletes tömítéshez. A hűtőfolyadék és az olajszűrés területén ügyfeleinknek speciális mélységű / egyedi szűrőzsákot kínálunk. Ezeket pontosan a megmunkálás magas igényeihez tervezték, a legmagasabb szintű folyamatbiztonságot kínálják, és élettartamra optimalizált változatként is szállíthatók. Szűrőanyag Tűnemezelés Polipropilén tű nemez (PP) Poliészter tű nemez (PE) Nagy áramlású polipropilén (POXL) Nagyáramú poliészter (PEXL) Egyébanyagok Nylon szövet (NMO) Többrétegű táskák (PPX) Bevont táskák Hajtogatott táskák Rozsdamentes acél Alkalmazások Hűtő kenőanyag / olaj előkészítése Vízkezelés Galvanizálás / felülettechnika Ital- és élelmiszeripar (FDA megfelelőség) Festék- és bevonóipar Gyanták, ragasztók, oldószerek​ Vissza - APODIS Szűrők

 • ACR

  Hamarosan... Vissza - APODIS Technológiák

View All
bottom of page