Keresés eredménye

59 items found

Blog Posts (6)

 • Az IQ kerül előtérbe az intelligens befogástechnikában

  Munkadarab-rögzítés az automatizált és digitális gyártáshoz Mind a magánszektorban, mind a gyártócsarnokokban minden egyre okosabbá és automatikusabbá válik. Számos Hainbuch befogórendszer tartalmaz már szenzorokat és elektronikai megoldásokat, amikkel számos mérési és megfigyelési feladat elvégzése válik lehetségessé. Az automatizálási megoldások felől megköze­lítve ez azt jelenti, hogy már nemcsak a befogófej és az ütköző, hanem a rögzítőberendezések automatikus cseréje is megoldható. A Toplus IQ tokmány számos mérést képes elvégezni a gépen Az individualizált termékek költséghatékony gyártása felé mutató, egyre erősödő trend komoly kihatással van a gyártás megtervezésére is. A gépeknek és rendszerek­nek rugalmasnak, ezenkívül nagymértékben automati­záltnak kell lenniük ahhoz, hogy önmagukat beállítsák és utólag a termék minőségét is teszteljék. A gépkezelő csak arról kér tájékoztatást, ha a folyamat-paraméterek túllép­nek az előre megszabott határokon. Pontosan erre kínál megoldást a Hainbuch a befogástechnika terén. Az integrált intelligens mérési technológiát tartalmazó tokmányokat és befogótüskéket magában foglaló új IQ sorozat például a rutindöntések átvételével könnyíti meg a mindennapi munkát. Az új sorozattal rendkívül egy­szerű áttérni az ipar 4.0 kompatibilis gyártásra, a digita­lizálásra és az IoT-re. A mérési folyamatok lerövidülnek, mivel a munkadarab átmérőjét és az ütköző érintkezé­sét közvetlenül a befogórendszerben ellenőrzik. Ennek köszönhetően jóval kevesebb selejt keletkezik, növekszik a berendezések rendelkezésre állása, és javul a folyama­tok általános hatékonysága. Lehetővé válik az igény- és állapotfüggő karbantartási stratégia bevezetése, valamint az előre meghatározott szorítóerők ellenőrzése. A mérési eredmények könnyen dokumentálhatók. A vezeték nélküli adat- és energiaátviteli rendszer segítségével a mérési ada­tokat a berendezés vezérléséhez továbbítják, ahol kiérté­kelik azokat. A vezérléshez történő adatátvitel terepibusz-rendszerrel közvetlenül vagy átjáróval is kivitelezhető. A vezérlő referenciaként egy alapjelet állít be, és amennyiben ettől eltérést tapasztal, üzenetet küld vagy javítást kezdeményez. A monitorozásból nyert adatok hosszú távú ellenőrzést és állapotfigyelést (Condition Monitoring) is lehetővé tesznek. A nyomon követés teljesíti a DIN EN 1550 szabványban leírtakat. Minden ellenőrzés alatt áll Az IQ sorozattal elérhető számos mérési és megfigyelési feladat mellett a szorító- és húzóerő [HSK] állandó felügye­lete is elengedhetetlen a biztonságos, pontos és eredmé­nyes folyamathoz. Manapság ugyanis senki sem engedheti meg magának az elméleti értékekkel végzett forgácsolást. Ki akar selejtet gyártani az elégtelen vagy éppen túlzott szo­rítóerő okozta deformációk miatt? Senki. Hasonlóképpen, a kenés és a szennyeződés paramétereinek meghatározá­sával a költséges és nem tervezett karbantartás kerülhető el. Ezeket a mérési lehetőségeket már előre beépítették a Toplus IQ tokmányba. De az eszköz különálló szorítóerő-mérőként is beszerezhető plug-and-play funkcióval A teszt még speciális termékváltozatok esetén is méri és rögzíti a szorító- és a behúzóerőt. Alkalmazható például ügyfélspecifikus mérési tartományok vagy mérési pozí­ciók, valamint a szabványos nullpontos befogórendszerek behúzóerejére is. Két részből áll: a „Teszt modul” a mérési egység, amely a mérési alkalmazástól függően külön­böző lehet, valamint az alapegységként funkcionáló „IT modul”. A különféle változatok kombinálásával rendkívül rugalmas rendszer hozható létre, így szinte bármit meg­mérhetünk. Még az automatikus működés is lehetséges. A tesztműszer elhelyezhető egy szerszámtárolóban, vagy a robot is átteheti a gép orsójába. Ez a megoldás nagyon népszerű, amennyiben a szerszámgép emberi felügye­let nélkül gyárt, és a munkadarabokat egy robot vagy portálrakodó mozgatja. Ilyen módon az aktuális szorí­tóerő minden munkadarabon ellenőrizhető, vagy egy másik munkadarabra és a hozzá tartozó szorítóerőre tör­ténő váltáskor jóváhagyásként is használható. Az automatikus tokmány- és a munkadarabcsere gépkezelő nélküli gyártást is lehetővé tesz Emberi beavatkozás nélküli gyártás Az automatizálási megoldások alapja a befogófej mun­kadarab-ütközővel vagy anélkül történő könnyű és gyors cseréje. Ez lehetővé teszi a különféle befogási átmérővel, befogóprofilokkal és tokmánymélységgel rendelkező munkadarabok emberi felügyelet nélküli beállítását és for­gácsolását. Mindez megoldható például úgy, hogy egy ver­tikális eszterga orsója a tokmánnyal a beváltandó befogófej és az ütköző kombinációja fölé mozog, ami a tokmányban másodpercek alatt megbízhatóan cserélhető. Ezt a módo­sítást egy robot vagy egy portálrendszer is végrehajthatja egy vízszintes esztergán vagy megmunkálóközpontban. A jövőben azonban a teljes befogórendszer automa­tikus cseréje számít majd elvárásnak. A Hainbuch egy olyan megoldást mutatott be a befogótüskék cseréjére, amit már az ügyfelek is sikeresen alkalmaznak a gyár­tásban. Lehetőség van a tokmányok cseréjére is, amihez a Hainbuch egyedi, az ügyfelek gyártási környezetét telje­sen rugalmassá tevő illesztőfelületeket használ. Stefan Nitsche a HAINBUCH GmbH termékmenedzsment-vezetője

 • Kompakt M30 Millturn a nagy pontosságú forgácsoláshoz

  A WFL egy rotorszkennelési funkcióval ellátott M30 Millturn gépet mutat be a METAV szakkiállításon. A80 helyes szerszámtárral felszerelt gép WFL iControl intelligens folyamat felügyeletének új verziója komplexebb, intelligens megfigyelési lehetőségeket tartalmaz, és átfogó biztonságot kínál a megmunkálás során. A fogazások terén a legmagasabb profilminőséget és pontosságot a FL ANX- fogazási ciklusok megbízhatóés rugalmas megoldásai garantálják. A-WFL iControl megérzi a-„forgácsfeltorlódást”, és megelőzi az-ebből eredő károkat A rotorszkennelés során a munkadarabot a rendszer a gépben méri be, így többé nem kell kifogni a munkadarabot és a mérőgéphez szállítani azt, ami óriási előnyökkel jár. A mart rotorkontúrt ezt követően egy szkennelő mérőtapintó járja körbe. Ez a WFL standard mérőciklusaival, valamint az előírt tényleges összehasonlításos, kontúrszkennelő ciklusok segítségével zajlik. A mart profil a kontúrtól és az emelkedési szögtől függően folyamatosan az egész kerületen át vagy szegmensenkéntszkennelhető. A rendszer a mérési eredményekből egy optimális marási ráállást (X-ben, Y-ban és C-ben) számít, a szerszámot pedig a készre munkálásnál a lehető legjobban pozícionálja. A hossz-, rádiusz- és C tengely korrekcióját szerszámonként határozzák meg. Rotorszkennelés egy Millturn berendezésben A számítás során azokat az optimális korrekciókat keresik, amelyeknél a hibák négyzeteinek összege a legkisebb. A simítás előtt ráhagyással mérési méretet készítenek, amelyeket utána szkennelnek. Ezáltal egy integrált szoftver „know-how”- ja segítségével lehetővé válik a rotor kifogása nélkül a kontúrmérés, az automatikus korrekciószámítás, valamint a„mérési méret – szkennelés – készre marás” stratégia révén a folyamatbiztonság. A szoftver előnyei: a hibák korai felismerése és az állásidők minimalizálása.Az M30 Millturn gépet 80 helyes szerszámtárral, valamint egy olyan 80 bar nyomású HPC - szivattyúval is felszerelték, amelynél az eszterga-maró egységen keresztül vezetik a hűtőfolyadékot. A Millturn PRO grafikus interaktív programszerkesztőt is integrálták a gép vezérlésébe. A programszerkesztő segítségével hatékonyan és fáradság nélkül lehet az NC - programokat létrehozni. További okos funkció a WFL iControl folyamatfelügyelet, ami megmutatja az aktuális tengelyterheléseket, egy tanítási üzemmód segítségével védi a gépet a károsodástól, növeli a termelékenységet és a munkadarab minőségét, ezáltal pedig csökkenti a szerszámköltségeket. AWFL iControl autonóm gyártás esetén is a nap 24 órájában ügyel a Millturn berendezésre. A gép felszereltségétől függően akár max. 16, szabadon konfigurálható folyamatjel is folyamatosan monitorozható. A munkát egy többszintű felügyeletlogika végzi, amely az ütközési határ – a tanulható, folyamat közeli határ – átlépésére, valamint a jelentős, gyors erőváltozásokra reagál. Az adatrögzítés is új funkciókkal gazdagodott. Az ütközési határ átlépése esetén egy feketedoboz-jegyzőkönyvfájl jön létre. A jegyzőkönyv tartalma: az interpolációs ütemben lévő összes NC - tengely és - orsó előírt pozíciója, a tényleges sebesség, az aktuális meghajtó nyomaték, valamint a folyamatjelek kb. 1 mp-cel az ütközési riasztás előtt és után. Ezek az adatok különösen a légi iparban kulcsfontosságúak, ha különleges A-80 helyes szerszámtárral felszerelt, 80 bar hűtőfolyadék-nyomású M30 Millturn / 2 000 mm megmunkálásokról van szó. Ebből kifolyólag garantált a legmagasabb biztonság, valamint a gép, a szerszám és a munkadarab védelme. A megmunkálási folyamatok nagyszerűen kialakíthatók a hagyományos fogazógépeken is. A WFL Millturn Technologies 5 tengelyes megmunkálóközpontjai mégis ki tudnak emelkedni az átlagból. Legjobban a Flanx-Plus megmunkáló csomagot készítették fel a fogazási feladatokra. A - lefejtőmarás ciklust egyenes és ferde külsőfogazásokra használják. A csomag részét képező Flanx-Spline alkalmas külső és belső fogazások mind egyenes, mind ferde lefejtő vésésére. Ehhez hagyományos vésőszerszámokat alkalmaznak. A - kiforrott fejlesztésű, robusztus precíziós szerszámok és a speciális fogazószerszámok kiváló eredményt garantálnak. A Millturn gépek átfogó megmunkálási technológiái – többek között a marás,a profilmarás, az InvoMilling, valamint a hámozó lefejtés – nagyfokú rugalmasságot kínálnak, és számos lehetőség előtt nyitják meg a kapukat. A-nagy pontossági követelményeket igénylő apró belső fogazásoktól az-olyan nagyméretű külső fogazásokig, amelyekhez komoly nagyolási teljesítmény szükséges a WFL minden egyes fogazáshoz a megfelelő technológiai megoldást kínálja A METAV nem lehetne teljes az orsók megmunkálásának bemutatása nélkül. Egy Millturn berendezés számára nem akadály a nagy vagy a kis méretű orsók nagy pontosságú gyártása, mert a munkadarab hosszát illetően nincs korlátozás. Míg a hagyományos folyamatlánc soránaz esztergálás, a hosszlyuk fúrás, a kiigazítás, a - marás és a sorjátlanítás műveleteit egymás után kell végrehajtani, a Millturn gépekben a művelet egyetlen megmunkálási folyamatkéntzajlik le. Az orsók megmunkálásában így 75%-os idő megtakarítás érhető el. Az orsómegmunkálás területén főleg a Millturn M30 – M50 géptípust alkalmazzák. Rendkívül összetett technológiák kombinációja a Millturnban az orsómegmunkáláshoz Találkozzunk 2020. március 10–13. között a-düsseldorfi METAV szakkiállításon, az-5. csarnok D27. standján!

 • Teljeskörű megoldás a komplett megmunkálás terén

  A komplett megmunkálás iránti igények az utóbbi években folyamatosan nőttek. A WFL mindig hallgat ügyfeleire, és ennek megfelelően igyekszik a különféle technológiákat, mérési feladatokat, végmegmunkálásokat, és sok mást integrálni MILLTURN megmunkálóközpontjaiba. A WFL már megalakulása óta ugyanazzal a szlogennel dolgozik „Einmal Spannen – Komplett Bearbeiten” (Egy befogás a teljes megmunkálásért). Ez volt, és ez is marad a WFL célja, 2020- ban azonban előtérbe kerül az összekapcsolhatóság és a digitalizáció. Középpontba kerülnek a jövőorientált ellenőrző és rögzítő funkciók és az automatizálás. Intelligens eszközök és integrált érzékelők egészítik ki a teljes MILLTURN csomagot. Automatizálás a maximális produktivitásért A WFL-nél új technológiákat, termékeket és gépeket fejlesztenek ki, és alkalmaznak a jövőbeli igények kielégítésére, emellett rendszerfejlesztésre is egyre többet fordítanak. Jó példa erre az automatizálási szakértő, a FRAI Robotic Solutions felvásárlása, valamint a saját rendszereszközeinek bevezetése a legigényesebb gyártási folyamatokhoz. A jelenleg is fejlesztés alatt álló új vállalattal a WFL átfogóbb és fenntarthatóbb támogatást tud nyújtani ügyfelei számára a MILLTURN teljes életciklusa során. Rugalmas automatizálási megoldások A WFL Millturn Technologies, a FRAI Robotic Solution-nel közösen több évtizedes know- how-val rendelkezik a termelékenység maximalizálásában, ezzel is garantálva a lehető legjobb felhasználhatóságot nyújtó automatizálási lehetőségeket. A termékspektrum a csuklós robotokkal és a megfogó rendszerek széles választékával végzett egyszerű betöltéstől kezdve a perifériás transzportrendszerrel ellátott portálbehordókig és munkadarabok, szerszámok és megfogók tárolására alkalmas megoldásokig terjed.Az automatizálás még a kisebb mennyiségek gyártásánál is fontos előnyt jelent. Az éjszakai és a hétvégi műszakban foglalkozatott szakképzett munkaerőkiesést az automatizálással lehet pótolni, ezzel növelve a gépek kihasználtságát. Vadonat új: WFL iControl A WFL iControl autonóm gyártás során is védelmet kínál a MILLTURN-nek. A gép felszereltségétől függően, akár 16 szabadon konfigurálható folyamat is nyomon követhető, és naplózható. Az új verzió komplexebb, intelligensebb monitorozási lehetőséget kínál, amely kiterjedt biztonságot nyújt a gyártás során. A munkát többfokozatú ellenőrzési logikával végzik, amely reagál az ütközési küszöb túllépésére, az adott folyamattal kapcsolatos határértékre, valamint a gyors változásokra. A WFL iControl előnyei közé tartozik a berendezés károsodás elleni védelme, a megnövekedett termelékenység, a munkadarab minősége és a szerszámköltségek megtakarítása, valamint a szerszám élettartamának növekedése a jobb felhasználásnak, és a kopásellenőrzésnek köszönhetően. A WFL iControl a megmunkálási folyamatok állandó monitorozásával növeli a gyártás megbízhatóságát Az új funkciók emellett adatrögzítésre is lehetőséget kínálnak, amely segítségével könnyebben meg lehet bizonyosodni arról, hogy a megmunkálási erők, vagy a hűtőfolyadék-ellátás szempontjából nem volt kiugró esemény. Különösen nagy szükség van erre például repülőgépgyártás esetén, ahol a részletes folyamatadatok kulcsfontosságúak a pontos megmunkáláshoz. MILLTURN M175 – Dinamizmus és Erő A WFL három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a megmunkálóközpontok terén. Ennek a tapasztalatnak az eredményei a WFL Millturn Technologies M100, M120, M150 és az M175- ös modellek, amelyek a vállalat legmodernebb, elsőosztályú megmunkálóközpontjai. A 12 m hosszú, összetett munkagépekkel a komplett megmunkálás valósággá válik. Az orsóhajtások kiváló teljesítmény- és nyomatékértékein kívül, az összes tengelyre irányuló hatalmas előtolási erők lenyűgöző dinamikát és maximális termelékenységet biztosítanak. A berendezéseket a WFL mérnökei a legapróbb részletekig tökéletesítették. A moduláris kialakításnak köszönhetően az ügyfelek a teljes gépcsomagot a legmagasabb színvonalon, egy merőben új dimenzióban kapják. Az M175-ös modell képében, a WFL egy új óriást alkotott a megmunkálógépek piacán, amely optimális összeállításban képes biztosítani a lehető legnagyobb pontosságot az ügyfelek számára. Az újfúró-maró-eszterga központ maximális elforduló átmérője 1750 mm. A szegnyereg és állóbáb új, nagyméretű keresztszánjainak köszönhetően, akár egy 15.000 kg tömegű munkadarab is biztonságosan megmunkálható. A MILLTURN M175 képes az akár 12 m hosszúságú, 1750 mm elforduló átmérőt elérő, 15 t tömegű munkadarabok megmunkálására is. Nagyobb teljesítményű komplett megmunkálógépek A WFL Millturn Technologies olyan speciális eszközöket fejlesztett a MILLTURN gépekhez, melyek használatával a legösszetettebb munkadarabok is megmunkálhatók. A nehezen hozzáférhető megmunkálási területek gyakran hosszú, speciális szerszámokat igényelnek. A WFL pontosan ezekhez a kifinomult megmunkálási feladatokhoz használjaprizmatikus szerszámtartóit, amelyeket HSK vagy CAPTO szerszámrendszer segítségével erősítenek az orsóhoz. Ezek a szenzorokkal ellátott, speciális szerszámok a folyamat optimalizálására, valamint a munkadarab, a szerszám és a gép védelmére szolgálnak. A korszerű érzékelők segítségével lehetőség nyílik a szerszámokkal kapcsolatos részletes információk és a feldolgozási állapot megtekintésére és nyomon követésére a vezérlőn, tableten vagy PC-n. A jelek Bluetooth segítségével továbbíthatók, így a berendezés képes interaktív módon reagálni az előre meghatározott eseményekre. A gyártófolyamatok dokumentálhatók és megjeleníthetők, így könnyedén reprodukálhatók is. Az érzékelőkkel ellátott fúrórudak információkat szolgáltatnak a felhasználásról, a hőmérsékletről, az elmozdulásról és az elért felületi minőségről is. Túlterhelés esetén pedig képesek adaptív módon beavatkozni a megmunkálási folyamatba. Az új, speciális eszközök tökéletesen illeszkednek a MILLTURN berendezésekhez. A prizmatikus rendszer tehát jelentősen kiterjeszti a MILLTURN gépek funkcióit, amelyek így számos speciális technológia esetén verhetetlen előnyöket kínálnak a gyártás pontossága és a teljesítmény tekintetében. Az egyik berendezésen végzett teljes megmunkálás során felülmúlhatatlan eredményeket értek el a külső és a belső felületek közötti koncentráció szempontjából, valamint a furatok és a mart felületek legszűkebb helyzettűrései is könnyedén elérhetőnek bizonyultak. Tekintse meg személyesen a WFL legújabb fejlesztéseit a 2020-as NORTEC-en, az A4-es csarnok 313-as standjánál!

View All

Pages (53)

 • ACR

  Infinitus olajelválasztók Ismertető A folyadék rendkívül csökkentett áramlása miatt, amelyet a csatornáknak a tartályban való meghatározott módon történő elvezetésével történik, a természetes és alapvető kezelési eljárás maximális hatékonyságát éri el. Ebben a szakaszban a folyadékok speciális szűrőkön haladnak keresztül, amelyek csillapítják az áramlást, amelyeknek köszönhetően a folyadék rétegesen áramlik. A folyamat során az olajos anyagok és a szénhidrogének összeolvadnak a falakon, azaz az olajcseppek egyre nagyobb cseppekké válnak, amíg elérik a felemelkedéshez szükséges méretet. Ennek az elvnek köszönhetően, 90% feletti hatékonysággal eltávolíthatók olajos anyagok és szénhidrogének, amelyek térfogata legfeljebb 0,95 kg / dm3 és az átmérője legalább 90 mikron. Vissza - APODIS Technológiák

 • ACR

  Hidraulika szűrők Ismertető A megfelelő hidraulikus szűrők kiszűrik a rendszerekben a hidraulikaolajat, és jelentősen hozzájárulnak az érintett rendszerek gazdasági hatékonyságához és a lehető legjobb szűrés eléréséhez. Különlegessége a megkülönböztető szűrési teljesítmény. Az optimális szűrési eredményeknek köszönhetően, technológiailag kifinomult hidraulikus szűrőink biztosítják, hogy drasztikusan csökkenjenek a gépek alkatrészeinek kopása és ezáltal a géphibák. Alkalmazások Szilárd részecskék és víz elválasztása Építés ipari üzemek Egyéb hidraulikus rendszerek Változatok Nyomás szűrők (Visszatérő) szívószűrő Bypass szűrő Saugkorbfilter Töltő és szellőző szűrők Tank-top szűrő Vissza - APODIS Szűrők

 • ACR

  Szűrőpatronok Ismertető Az ipari szűrőpatronok széles választékával nagy rugalmasságot kínálunk ügyfeleinknek a folyadékok finom szűrésében. Az APODIS szűrőpatronok kiváló minőségű anyagokból készülnek, és garantálják a hatékony, költségmegtakarító és könnyen használható szűrőmegoldást, még nehéz ipari alkalmazások esetén is. Alkalmazások Vízkezelés Fémmegmunkáló ipar Vegyipar / gyógyszeripar Galvanizálás / felülettechnika Ital- és élelmiszeripar Festék- és bevonóipar Környezetbarát megoldások Vissza - APODIS Szűrők

View All