top of page
Search
  • ACR-CONSULTING

Az IQ kerül előtérbe az intelligens befogástechnikában

Munkadarab-rögzítés az automatizált és digitális gyártáshoz

Mind a magánszektorban, mind a gyártócsarnokokban minden egyre okosabbá és automatikusabbá válik. Számos Hainbuch befogórendszer tartalmaz már szenzorokat és elektronikai megoldásokat, amikkel számos mérési és megfigyelési feladat elvégzése válik lehetségessé. Az automatizálási megoldások felől megköze­lítve ez azt jelenti, hogy már nemcsak a befogófej és az ütköző, hanem a rögzítőberendezések automatikus cseréje is megoldható.


A Toplus IQ tokmány számos mérést képes elvégezni a gépen

Az individualizált termékek költséghatékony gyártása felé mutató, egyre erősödő trend komoly kihatással van a gyártás megtervezésére is. A gépeknek és rendszerek­nek rugalmasnak, ezenkívül nagymértékben automati­záltnak kell lenniük ahhoz, hogy önmagukat beállítsák és utólag a termék minőségét is teszteljék. A gépkezelő csak arról kér tájékoztatást, ha a folyamat-paraméterek túllép­nek az előre megszabott határokon. Pontosan erre kínál megoldást a Hainbuch a befogástechnika terén.

Az integrált intelligens mérési technológiát tartalmazó tokmányokat és befogótüskéket magában foglaló új IQ sorozat például a rutindöntések átvételével könnyíti meg a mindennapi munkát. Az új sorozattal rendkívül egy­szerű áttérni az ipar 4.0 kompatibilis gyártásra, a digita­lizálásra és az IoT-re. A mérési folyamatok lerövidülnek, mivel a munkadarab átmérőjét és az ütköző érintkezé­sét közvetlenül a befogórendszerben ellenőrzik. Ennek köszönhetően jóval kevesebb selejt keletkezik, növekszik a berendezések rendelkezésre állása, és javul a folyama­tok általános hatékonysága. Lehetővé válik az igény- és állapotfüggő karbantartási stratégia bevezetése, valamint az előre meghatározott szorítóerők ellenőrzése. A mérési eredmények könnyen dokumentálhatók. A vezeték nélküli adat- és energiaátviteli rendszer segítségével a mérési ada­tokat a berendezés vezérléséhez továbbítják, ahol kiérté­kelik azokat. A vezérléshez történő adatátvitel terepibusz-rendszerrel közvetlenül vagy átjáróval is kivitelezhető. A vezérlő referenciaként egy alapjelet állít be, és amennyiben ettől eltérést tapasztal, üzenetet küld vagy javítást kezdeményez. A monitorozásból nyert adatok hosszú távú ellenőrzést és állapotfigyelést (Condition Monitoring) is lehetővé tesznek. A nyomon követés teljesíti a DIN EN 1550 szabványban leírtakat.

Minden ellenőrzés alatt áll

Az IQ sorozattal elérhető számos mérési és megfigyelési feladat mellett a szorító- és húzóerő [HSK] állandó felügye­lete is elengedhetetlen a biztonságos, pontos és eredmé­nyes folyamathoz. Manapság ugyanis senki sem engedheti meg magának az elméleti értékekkel végzett forgácsolást. Ki akar selejtet gyártani az elégtelen vagy éppen túlzott szo­rítóerő okozta deformációk miatt? Senki. Hasonlóképpen, a kenés és a szennyeződés paramétereinek meghatározá­sával a költséges és nem tervezett karbantartás kerülhető el. Ezeket a mérési lehetőségeket már előre beépítették a Toplus IQ tokmányba. De az eszköz különálló szorítóerő-mérőként is beszerezhető plug-and-play funkcióval

A teszt még speciális termékváltozatok esetén is méri és rögzíti a szorító- és a behúzóerőt. Alkalmazható például ügyfélspecifikus mérési tartományok vagy mérési pozí­ciók, valamint a szabványos nullpontos befogórendszerek behúzóerejére is. Két részből áll: a „Teszt modul” a mérési egység, amely a mérési alkalmazástól függően külön­böző lehet, valamint az alapegységként funkcionáló „IT modul”. A különféle változatok kombinálásával rendkívül rugalmas rendszer hozható létre, így szinte bármit meg­mérhetünk. Még az automatikus működés is lehetséges. A tesztműszer elhelyezhető egy szerszámtárolóban, vagy a robot is átteheti a gép orsójába. Ez a megoldás nagyon népszerű, amennyiben a szerszámgép emberi felügye­let nélkül gyárt, és a munkadarabokat egy robot vagy portálrakodó mozgatja. Ilyen módon az aktuális szorí­tóerő minden munkadarabon ellenőrizhető, vagy egy másik munkadarabra és a hozzá tartozó szorítóerőre tör­ténő váltáskor jóváhagyásként is használható.

Az automatikus tokmány- és a munkadarabcsere gépkezelő nélküli gyártást is lehetővé tesz


Emberi beavatkozás nélküli gyártás

Az automatizálási megoldások alapja a befogófej mun­kadarab-ütközővel vagy anélkül történő könnyű és gyors cseréje. Ez lehetővé teszi a különféle befogási átmérővel, befogóprofilokkal és tokmánymélységgel rendelkező munkadarabok emberi felügyelet nélküli beállítását és for­gácsolását. Mindez megoldható például úgy, hogy egy ver­tikális eszterga orsója a tokmánnyal a beváltandó befogófej és az ütköző kombinációja fölé mozog, ami a tokmányban másodpercek alatt megbízhatóan cserélhető. Ezt a módo­sítást egy robot vagy egy portálrendszer is végrehajthatja egy vízszintes esztergán vagy megmunkálóközpontban. A jövőben azonban a teljes befogórendszer automa­tikus cseréje számít majd elvárásnak. A Hainbuch egy olyan megoldást mutatott be a befogótüskék cseréjére, amit már az ügyfelek is sikeresen alkalmaznak a gyár­tásban. Lehetőség van a tokmányok cseréjére is, amihez a Hainbuch egyedi, az ügyfelek gyártási környezetét telje­sen rugalmassá tevő illesztőfelületeket használ.


Stefan Nitsche

a HAINBUCH GmbH termékmenedzsment-vezetője

bottom of page